Skalor


Sök ackord som innehåller vissa toner

Välj toner: (ackord som matchar visas nedan)

Visa ESS toner

Visar ackord som innehåller: D

C sus2
C 6add9
C moll6add9
C 9
C 9-13
C 9aug11
C 9sus4
C add9
C maj9
C moll9
C molladd9
C maj9sus4
C mollmaj9
C 11
C maj11
C moll11
C mollmaj11
C 13
C maj13
C moll13
C mollmaj13
C# 7-5aug5-9aug9
C# 7-9
C# 7-9-13
C# 7aug-9
C# moll7-9
D dur
D moll
D aug
D dim
D dim7
D sus2
D sus4
D 5
D -5
D 6
D 6add9
D moll6
D moll6add9
D 6sus4
D 7
D 7-5
D 7-5aug5-9aug9
D 7-9
D 7-9-13
D 7-10
D 7-10-13
D 7add11
D 7add13
D 7aug
D 7aug9
D 7aug-9
D 7aug11
D 7maj5
D maj7
D maj7add11
D maj7add13
D maj7sus4
D moll7
D moll7add11
D moll7add13
D moll7-5
D moll7-9
D moll7aug5
D mollmaj7
D mollmaj7add11
D mollmaj7add13
D 7sus4
D 9
D 9-13
D 9aug11
D 9sus4
D add9
D maj9
D moll9
D molladd9
D maj9sus4
D mollmaj9
D 11
D maj11
D moll11
D mollmaj11
D 13
D maj13
D moll13
D mollmaj13
D ø7
D# maj7
D# maj7add11
D# maj7add13
D# maj7sus4
D# mollmaj7
D# mollmaj7add11
D# mollmaj7add13
D# maj9
D# maj9sus4
D# mollmaj9
D# maj11
D# mollmaj11
D# maj13
D# mollmaj13
E 7
E 7-5
E 7-5aug5-9aug9
E 7-9
E 7-9-13
E 7-10
E 7-10-13
E 7add11
E 7add13
E 7aug
E 7aug9
E 7aug-9
E 7aug11
E 7maj5
E moll7
E moll7add11
E moll7add13
E moll7-5
E moll7-9
E moll7aug5
E 7sus4
E 9
E 9-13
E 9aug11
E 9sus4
E moll9
E 11
E moll11
E 13
E moll13
E ø7
F dim7
F 6
F 6add9
F moll6
F moll6add9
F 6sus4
F 7add13
F maj7add13
F moll7add13
F mollmaj7add13
F 13
F maj13
F moll13
F mollmaj13
F# aug
F# 7-5aug5-9aug9
F# 7-9-13
F# 7-10-13
F# 7aug
F# 7aug-9
F# 7maj5
F# moll7aug5
F# 9-13
G dur
G moll
G sus2
G sus4
G 5
G 6
G 6add9
G moll6
G moll6add9
G 6sus4
G 7
G 7-9
G 7-9-13
G 7-10
G 7-10-13
G 7add11
G 7add13
G 7aug9
G 7aug11
G maj7
G maj7add11
G maj7add13
G maj7sus4
G moll7
G moll7add11
G moll7add13
G moll7-9
G mollmaj7
G mollmaj7add11
G mollmaj7add13
G 7sus4
G 9
G 9-13
G 9aug11
G 9sus4
G add9
G maj9
G moll9
G molladd9
G maj9sus4
G mollmaj9
G 11
G maj11
G moll11
G mollmaj11
G 13
G maj13
G moll13
G mollmaj13
G# dim
G# dim7
G# -5
G# 7-5
G# 7-5aug5-9aug9
G# 7aug11
G# moll7-5
G# 9aug11
G# ø7
A sus4
A 6sus4
A 7add11
A maj7add11
A maj7sus4
A moll7add11
A mollmaj7add11
A 7sus4
A 9sus4
A maj9sus4
A 11
A maj11
A moll11
A mollmaj11
A 13
A# dur
A# aug
A# -5
A# 6
A# 6add9
A# 7
A# 7-5
A# 7-5aug5-9aug9
A# 7-9
A# 7-9-13
A# 7-10
A# 7-10-13
A# 7add11
A# 7add13
A# 7aug
A# 7aug9
A# 7aug-9
A# 7aug11
A# 7maj5
A# maj7
A# maj7add11
A# maj7add13
A# 9
A# 9-13
A# 9aug11
A# add9
A# maj9
A# 11
A# maj11
A# 13
A# maj13
B moll
B dim
B dim7
B moll6
B moll6add9
B 7-5aug5-9aug9
B 7-10
B 7-10-13
B 7aug9
B moll7
B moll7add11
B moll7add13
B moll7-5
B moll7-9
B moll7aug5
B mollmaj7
B mollmaj7add11
B mollmaj7add13
B moll9
B molladd9
B mollmaj9
B moll11
B mollmaj11
B moll13
B mollmaj13
B ø7
 
Här hittar du alla ackord till gitarr och piano   ->