Skalor


Ackord Cmaj9sus4 innehåller följande toner:
C F G B D

Alternativa namn på ackord Cmaj9sus4 är: CM9sus4 CΔ9sus4

Visa ackordet Cmaj9sus4 för gitarr   Visa ackordet Cmaj9sus4 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->