Skalor


Ackord C#7aug-9 innehåller följande toner:
C# F A B DVisa ackordet C#7aug-9 för gitarr   Visa ackordet C#7aug-9 för piano

Tillbaks

 
Springare Schack, schackspel med bara en pjäs, en springare eller även kallad häst.   ->