Skalor


Ackord Emoll7-9 innehåller följande toner:
E G B D F

Alternativa namn på ackord Emoll7-9 är: Em7-9 E-7-9

Visa ackordet Emoll7-9 för gitarr   Visa ackordet Emoll7-9 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->