Skalor


Ackord Emoll7add11 innehåller följande toner:
E G B D A

Alternativa namn på ackord Emoll7add11 är: Em7add11 E-7add11

Visa ackordet Emoll7add11 för gitarr   Visa ackordet Emoll7add11 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->