Skalor


Ackord C9sus4 innehåller följande toner:
C F G A# DVisa ackordet C9sus4 för gitarr   Visa ackordet C9sus4 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->