Skalor


Ackord Cmolladd9 innehåller följande toner:
C D# G D

Alternativa namn på ackord Cmolladd9 är: Cmadd9 C-add9

Visa ackordet Cmolladd9 för gitarr   Visa ackordet Cmolladd9 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->