Skalor


Ackord E7sus4 innehåller följande toner:
E A B DVisa ackordet E7sus4 för gitarr   Visa ackordet E7sus4 för piano

Tillbaks

 
Mobil ip nummer koll   ->