Skalor


Ackord G7add13 innehåller följande toner:
G B D F EVisa ackordet G7add13 för gitarr   Visa ackordet G7add13 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->