Skalor


Ackord Dmoll7aug5 innehåller följande toner:
D F A# C

Alternativa namn på ackord Dmoll7aug5 är: Dm7aug5 D-7aug5

Visa ackordet Dmoll7aug5 för gitarr   Visa ackordet Dmoll7aug5 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->