Skalor


Ackord Dmoll7 innehåller följande toner:
D F A C

Alternativa namn på ackord Dmoll7 är: Dm7 D-7

Visa ackordet Dmoll7 för gitarr   Visa ackordet Dmoll7 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->