Skalor


Ackord Dmoll6 innehåller följande toner:
D F A B

Alternativa namn på ackord Dmoll6 är: Dm6 D-6

Visa ackordet Dmoll6 för gitarr   Visa ackordet Dmoll6 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->