Skalor


Ackord Cmoll9 innehåller följande toner:
C D# G A# D

Alternativa namn på ackord Cmoll9 är: Cm9 C-9

Visa ackordet Cmoll9 för gitarr   Visa ackordet Cmoll9 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->