Skalor


Ackord F6sus4 innehåller följande toner:
F A# C DVisa ackordet F6sus4 för gitarr   Visa ackordet F6sus4 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->