Skalor


Ackord Emoll7aug5 innehåller följande toner:
E G C D

Alternativa namn på ackord Emoll7aug5 är: Em7aug5 E-7aug5

Visa ackordet Emoll7aug5 för gitarr   Visa ackordet Emoll7aug5 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->