Skalor


Ackord C6add9 innehåller följande toner:
C E G A DVisa ackordet C6add9 för gitarr   Visa ackordet C6add9 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->