Skalor


Ackord Cmoll11 innehåller följande toner:
C D# G A# D F

Alternativa namn på ackord Cmoll11 är: Cm11 C-11

Visa ackordet Cmoll11 för gitarr   Visa ackordet Cmoll11 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->