Skalor


Ackord D#maj11 innehåller följande toner:
D# G A# D F G#

Alternativa namn på ackord D#maj11 är: D#M11 D#Δ11

Visa ackordet D#maj11 för gitarr   Visa ackordet D#maj11 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->