Skalor


Ackord D#maj13 innehåller följande toner:
D# G A# D F C

Alternativa namn på ackord D#maj13 är: D#M13 D#Δ13

Visa ackordet D#maj13 för gitarr   Visa ackordet D#maj13 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->