Skalor


Ackord D#maj7sus4 innehåller följande toner:
D# G# A# D

Alternativa namn på ackord D#maj7sus4 är: D#M7sus4 D#Δ7sus4

Visa ackordet D#maj7sus4 för gitarr   Visa ackordet D#maj7sus4 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->