Skalor


Ackord Bmoll7aug5 innehåller följande toner:
B D G A

Alternativa namn på ackord Bmoll7aug5 är: Bm7aug5 B-7aug5

Visa ackordet Bmoll7aug5 för gitarr   Visa ackordet Bmoll7aug5 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->