Skalor


Ackord Asus4 innehåller följande toner:
A D EVisa ackordet Asus4 för gitarr   Visa ackordet Asus4 för piano

Tillbaks

 
Springare Schack, schackspel med bara en pjäs, en springare eller även kallad häst.   ->