Skalor


Ackord D9sus4 innehåller följande toner:
D G A C EVisa ackordet D9sus4 för gitarr   Visa ackordet D9sus4 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->