Skalor


Ackord D7sus4 innehåller följande toner:
D G A CVisa ackordet D7sus4 för gitarr   Visa ackordet D7sus4 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->