Skalor


Ackord G6sus4 innehåller följande toner:
G C D EVisa ackordet G6sus4 för gitarr   Visa ackordet G6sus4 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->