Skalor


Ackord G13 innehåller följande toner:
G B D F A C EVisa ackordet G13 för gitarr   Visa ackordet G13 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->