Skalor


Ackord D#maj9sus4 innehåller följande toner:
D# G# A# D F

Alternativa namn på ackord D#maj9sus4 är: D#M9sus4 D#Δ9sus4

Visa ackordet D#maj9sus4 för gitarr   Visa ackordet D#maj9sus4 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->