Skalor


Ackord D#maj9 innehåller följande toner:
D# G A# D F

Alternativa namn på ackord D#maj9 är: D#M9 D#Δ9

Visa ackordet D#maj9 för gitarr   Visa ackordet D#maj9 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->