Skalor


Sök ackord som innehåller vissa toner

Välj toner: (ackord som matchar visas nedan)

Visa ESS toner

Visar ackord som innehåller: C

C dur
C moll
C aug
C dim
C dim7
C sus2
C sus4
C 5
C -5
C 6
C 6add9
C moll6
C moll6add9
C 6sus4
C 7
C 7-5
C 7-5aug5-9aug9
C 7-9
C 7-9-13
C 7-10
C 7-10-13
C 7add11
C 7add13
C 7aug
C 7aug9
C 7aug-9
C 7aug11
C 7maj5
C maj7
C maj7add11
C maj7add13
C maj7sus4
C moll7
C moll7add11
C moll7add13
C moll7-5
C moll7-9
C moll7aug5
C mollmaj7
C mollmaj7add11
C mollmaj7add13
C 7sus4
C 9
C 9-13
C 9aug11
C 9sus4
C add9
C maj9
C moll9
C molladd9
C maj9sus4
C mollmaj9
C 11
C maj11
C moll11
C mollmaj11
C 13
C maj13
C moll13
C mollmaj13
C ø7
C# maj7
C# maj7add11
C# maj7add13
C# maj7sus4
C# mollmaj7
C# mollmaj7add11
C# mollmaj7add13
C# maj9
C# maj9sus4
C# mollmaj9
C# maj11
C# mollmaj11
C# maj13
C# mollmaj13
D 7
D 7-5
D 7-5aug5-9aug9
D 7-9
D 7-9-13
D 7-10
D 7-10-13
D 7add11
D 7add13
D 7aug
D 7aug9
D 7aug-9
D 7aug11
D 7maj5
D moll7
D moll7add11
D moll7add13
D moll7-5
D moll7-9
D moll7aug5
D 7sus4
D 9
D 9-13
D 9aug11
D 9sus4
D moll9
D 11
D moll11
D 13
D moll13
D ø7
D# dim7
D# 6
D# 6add9
D# moll6
D# moll6add9
D# 6sus4
D# 7add13
D# maj7add13
D# moll7add13
D# mollmaj7add13
D# 13
D# maj13
D# moll13
D# mollmaj13
E aug
E 7-5aug5-9aug9
E 7-9-13
E 7-10-13
E 7aug
E 7aug-9
E 7maj5
E moll7aug5
E 9-13
F dur
F moll
F sus2
F sus4
F 5
F 6
F 6add9
F moll6
F moll6add9
F 6sus4
F 7
F 7-9
F 7-9-13
F 7-10
F 7-10-13
F 7add11
F 7add13
F 7aug9
F 7aug11
F maj7
F maj7add11
F maj7add13
F maj7sus4
F moll7
F moll7add11
F moll7add13
F moll7-9
F mollmaj7
F mollmaj7add11
F mollmaj7add13
F 7sus4
F 9
F 9-13
F 9aug11
F 9sus4
F add9
F maj9
F moll9
F molladd9
F maj9sus4
F mollmaj9
F 11
F maj11
F moll11
F mollmaj11
F 13
F maj13
F moll13
F mollmaj13
F# dim
F# dim7
F# -5
F# 7-5
F# 7-5aug5-9aug9
F# 7aug11
F# moll7-5
F# 9aug11
F# ø7
G sus4
G 6sus4
G 7add11
G maj7add11
G maj7sus4
G moll7add11
G mollmaj7add11
G 7sus4
G 9sus4
G maj9sus4
G 11
G maj11
G moll11
G mollmaj11
G 13
G# dur
G# aug
G# -5
G# 6
G# 6add9
G# 7
G# 7-5
G# 7-5aug5-9aug9
G# 7-9
G# 7-9-13
G# 7-10
G# 7-10-13
G# 7add11
G# 7add13
G# 7aug
G# 7aug9
G# 7aug-9
G# 7aug11
G# 7maj5
G# maj7
G# maj7add11
G# maj7add13
G# 9
G# 9-13
G# 9aug11
G# add9
G# maj9
G# 11
G# maj11
G# 13
G# maj13
A moll
A dim
A dim7
A moll6
A moll6add9
A 7-5aug5-9aug9
A 7-10
A 7-10-13
A 7aug9
A moll7
A moll7add11
A moll7add13
A moll7-5
A moll7-9
A moll7aug5
A mollmaj7
A mollmaj7add11
A mollmaj7add13
A moll9
A molladd9
A mollmaj9
A moll11
A mollmaj11
A moll13
A mollmaj13
A ø7
A# sus2
A# 6add9
A# moll6add9
A# 9
A# 9-13
A# 9aug11
A# 9sus4
A# add9
A# maj9
A# moll9
A# molladd9
A# maj9sus4
A# mollmaj9
A# 11
A# maj11
A# moll11
A# mollmaj11
A# 13
A# maj13
A# moll13
A# mollmaj13
B 7-5aug5-9aug9
B 7-9
B 7-9-13
B 7aug-9
B moll7-9
 
Här hittar du alla ackord till gitarr och piano   ->