Skalor


Ackord G#dur innehåller följande toner:
G# C D#

Alternativa namn på ackord G#dur är: G# G#major

Visa ackordet G#dur för gitarr   Visa ackordet G#dur för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->