Skalor


Ackord Cmaj7add13 innehåller följande toner:
C E G B A

Alternativa namn på ackord Cmaj7add13 är: CM7add13 CΔ7add13

Visa ackordet Cmaj7add13 för gitarr   Visa ackordet Cmaj7add13 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->