Skalor


Ackord Cmaj7sus4 innehåller följande toner:
C F G B

Alternativa namn på ackord Cmaj7sus4 är: CM7sus4 CΔ7sus4

Visa ackordet Cmaj7sus4 för gitarr   Visa ackordet Cmaj7sus4 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->