Skalor


Ackord Cmoll7add11 innehåller följande toner:
C D# G A# F

Alternativa namn på ackord Cmoll7add11 är: Cm7add11 C-7add11

Visa ackordet Cmoll7add11 för gitarr   Visa ackordet Cmoll7add11 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->