Skalor


Ackord C#mollmaj13 innehåller följande toner:
C# E G# C D# A#

Alternativa namn på ackord C#mollmaj13 är: C#mmaj13 C#-maj13 C#mM13 C#-Δ13 C#mollM13 C#mollΔ13 C#-M13 C#mΔ13

Visa ackordet C#mollmaj13 för gitarr   Visa ackordet C#mollmaj13 för piano

Tillbaks

 
En enkel metronom   ->