Skalor


Ackord Fsus4 innehåller följande toner:
F A# CVisa ackordet Fsus4 för gitarr   Visa ackordet Fsus4 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->