Skalor


Ackord C#mollmaj7 innehåller följande toner:
C# E G# C

Alternativa namn på ackord C#mollmaj7 är: C#mmaj7 C#-maj7 C#mM7 C#-Δ7 C#mollM7 C#mollΔ7 C#-M7 C#mΔ7

Visa ackordet C#mollmaj7 för gitarr   Visa ackordet C#mollmaj7 för piano

Tillbaks

 
En enkel metronom   ->