Skalor


Ackord D#6sus4 innehåller följande toner:
D# G# A# CVisa ackordet D#6sus4 för gitarr   Visa ackordet D#6sus4 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->