Skalor


Ackord Cmoll innehåller följande toner:
C D# G

Alternativa namn på ackord Cmoll är: Cm C-

Visa ackordet Cmoll för gitarr   Visa ackordet Cmoll för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->