Skalor


Ackord Amoll7aug5 innehåller följande toner:
A C F G

Alternativa namn på ackord Amoll7aug5 är: Am7aug5 A-7aug5

Visa ackordet Amoll7aug5 för gitarr   Visa ackordet Amoll7aug5 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->