Skalor


Ackord Cmoll7 innehåller följande toner:
C D# G A#

Alternativa namn på ackord Cmoll7 är: Cm7 C-7

Visa ackordet Cmoll7 för gitarr   Visa ackordet Cmoll7 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->