Skalor


Ackord Cmoll7aug5 innehåller följande toner:
C D# G# A#

Alternativa namn på ackord Cmoll7aug5 är: Cm7aug5 C-7aug5

Visa ackordet Cmoll7aug5 för gitarr   Visa ackordet Cmoll7aug5 för piano

Tillbaks

 
Gitarrstämmare för alternativa stämningar så som öppgt g osv   ->