Skalor


Sök ackord som innehåller vissa toner

Välj toner: (ackord som matchar visas nedan)

Visa ESS toner

Visar ackord som innehåller: G

C dur
C moll
C sus2
C sus4
C 5
C 6
C 6add9
C moll6
C moll6add9
C 6sus4
C 7
C 7-9
C 7-9-13
C 7-10
C 7-10-13
C 7add11
C 7add13
C 7aug9
C 7aug11
C maj7
C maj7add11
C maj7add13
C maj7sus4
C moll7
C moll7add11
C moll7add13
C moll7-9
C mollmaj7
C mollmaj7add11
C mollmaj7add13
C 7sus4
C 9
C 9-13
C 9aug11
C 9sus4
C add9
C maj9
C moll9
C molladd9
C maj9sus4
C mollmaj9
C 11
C maj11
C moll11
C mollmaj11
C 13
C maj13
C moll13
C mollmaj13
C# dim
C# dim7
C# -5
C# 7-5
C# 7-5aug5-9aug9
C# 7aug11
C# moll7-5
C# 9aug11
C# ø7
D sus4
D 6sus4
D 7add11
D maj7add11
D maj7sus4
D moll7add11
D mollmaj7add11
D 7sus4
D 9sus4
D maj9sus4
D 11
D maj11
D moll11
D mollmaj11
D 13
D# dur
D# aug
D# -5
D# 6
D# 6add9
D# 7
D# 7-5
D# 7-5aug5-9aug9
D# 7-9
D# 7-9-13
D# 7-10
D# 7-10-13
D# 7add11
D# 7add13
D# 7aug
D# 7aug9
D# 7aug-9
D# 7aug11
D# 7maj5
D# maj7
D# maj7add11
D# maj7add13
D# 9
D# 9-13
D# 9aug11
D# add9
D# maj9
D# 11
D# maj11
D# 13
D# maj13
E moll
E dim
E dim7
E moll6
E moll6add9
E 7-5aug5-9aug9
E 7-10
E 7-10-13
E 7aug9
E moll7
E moll7add11
E moll7add13
E moll7-5
E moll7-9
E moll7aug5
E mollmaj7
E mollmaj7add11
E mollmaj7add13
E moll9
E molladd9
E mollmaj9
E moll11
E mollmaj11
E moll13
E mollmaj13
E ø7
F sus2
F 6add9
F moll6add9
F 9
F 9-13
F 9aug11
F 9sus4
F add9
F maj9
F moll9
F molladd9
F maj9sus4
F mollmaj9
F 11
F maj11
F moll11
F mollmaj11
F 13
F maj13
F moll13
F mollmaj13
F# 7-5aug5-9aug9
F# 7-9
F# 7-9-13
F# 7aug-9
F# moll7-9
G dur
G moll
G aug
G dim
G dim7
G sus2
G sus4
G 5
G -5
G 6
G 6add9
G moll6
G moll6add9
G 6sus4
G 7
G 7-5
G 7-5aug5-9aug9
G 7-9
G 7-9-13
G 7-10
G 7-10-13
G 7add11
G 7add13
G 7aug
G 7aug9
G 7aug-9
G 7aug11
G 7maj5
G maj7
G maj7add11
G maj7add13
G maj7sus4
G moll7
G moll7add11
G moll7add13
G moll7-5
G moll7-9
G moll7aug5
G mollmaj7
G mollmaj7add11
G mollmaj7add13
G 7sus4
G 9
G 9-13
G 9aug11
G 9sus4
G add9
G maj9
G moll9
G molladd9
G maj9sus4
G mollmaj9
G 11
G maj11
G moll11
G mollmaj11
G 13
G maj13
G moll13
G mollmaj13
G ø7
G# maj7
G# maj7add11
G# maj7add13
G# maj7sus4
G# mollmaj7
G# mollmaj7add11
G# mollmaj7add13
G# maj9
G# maj9sus4
G# mollmaj9
G# maj11
G# mollmaj11
G# maj13
G# mollmaj13
A 7
A 7-5
A 7-5aug5-9aug9
A 7-9
A 7-9-13
A 7-10
A 7-10-13
A 7add11
A 7add13
A 7aug
A 7aug9
A 7aug-9
A 7aug11
A 7maj5
A moll7
A moll7add11
A moll7add13
A moll7-5
A moll7-9
A moll7aug5
A 7sus4
A 9
A 9-13
A 9aug11
A 9sus4
A moll9
A 11
A moll11
A 13
A moll13
A ø7
A# dim7
A# 6
A# 6add9
A# moll6
A# moll6add9
A# 6sus4
A# 7add13
A# maj7add13
A# moll7add13
A# mollmaj7add13
A# 13
A# maj13
A# moll13
A# mollmaj13
B aug
B 7-5aug5-9aug9
B 7-9-13
B 7-10-13
B 7aug
B 7aug-9
B 7maj5
B moll7aug5
B 9-13
 
Här hittar du alla ackord till gitarr och piano   ->