Skalor


Sök skalor som passar till valda toner

Välj toner: (skalor som matchar visas nedan)

Visa ESS toner

Visar skalor som innehåller: C#

C Frygisk
C Lokrisk
C Kromatisk
C Halv/helton
C# Dur
C# Jonisk
C# Moll
C# Eolisk
C# Dorisk
C# Frygisk
C# Lydisk
C# Mixolydisk
C# Lokrisk
C# Melodisk moll stigande
C# Melodisk moll fallande
C# Kromatisk
C# Halv/helton
C# Hel/halvton
C# Helton
C# Pentatonisk dur
C# Pentatonisk moll
C# Pentatonisk blues
C# Pentatonisk neutral
C# Lydisk augmented
C# Lydisk moll
C# Lydisk förminskad
C# Dur blues
C# Dominant pentatonisk
C# Blues
C# Ren moll
C# Harmonisk moll
C# Harmonisk dur
D Dur
D Jonisk
D Lydisk
D Melodisk moll stigande
D Kromatisk
D Hel/halvton
D Lydisk augmented
D Lydisk förminskad
D Harmonisk moll
D Harmonisk dur
D# Moll
D# Eolisk
D# Dorisk
D# Frygisk
D# Mixolydisk
D# Lokrisk
D# Melodisk moll fallande
D# Kromatisk
D# Halv/helton
D# Helton
D# Pentatonisk moll
D# Pentatonisk blues
D# Pentatonisk neutral
D# Lydisk moll
D# Dominant pentatonisk
D# Blues
D# Ren moll
E Dur
E Jonisk
E Dorisk
E Lydisk
E Mixolydisk
E Melodisk moll stigande
E Kromatisk
E Halv/helton
E Hel/halvton
E Pentatonisk dur
E Lydisk augmented
E Lydisk förminskad
E Dur blues
F Moll
F Eolisk
F Frygisk
F Lokrisk
F Melodisk moll fallande
F Kromatisk
F Hel/halvton
F Helton
F Lydisk augmented
F Lydisk moll
F Ren moll
F Harmonisk moll
F Harmonisk dur
F# Dur
F# Jonisk
F# Moll
F# Eolisk
F# Dorisk
F# Frygisk
F# Lydisk
F# Mixolydisk
F# Melodisk moll stigande
F# Melodisk moll fallande
F# Kromatisk
F# Halv/helton
F# Pentatonisk dur
F# Pentatonisk moll
F# Pentatonisk blues
F# Pentatonisk neutral
F# Lydisk moll
F# Lydisk förminskad
F# Dur blues
F# Dominant pentatonisk
F# Blues
F# Ren moll
F# Harmonisk moll
F# Harmonisk dur
G Lydisk
G Lokrisk
G Kromatisk
G Halv/helton
G Hel/halvton
G Helton
G Pentatonisk blues
G Lydisk augmented
G Lydisk moll
G Lydisk förminskad
G Blues
G# Dur
G# Jonisk
G# Moll
G# Eolisk
G# Dorisk
G# Frygisk
G# Mixolydisk
G# Lokrisk
G# Melodisk moll stigande
G# Melodisk moll fallande
G# Kromatisk
G# Hel/halvton
G# Pentatonisk moll
G# Pentatonisk blues
G# Pentatonisk neutral
G# Blues
G# Ren moll
G# Harmonisk moll
G# Harmonisk dur
A Dur
A Jonisk
A Lydisk
A Mixolydisk
A Kromatisk
A Halv/helton
A Helton
A Pentatonisk dur
A Lydisk augmented
A Lydisk moll
A Dur blues
A Dominant pentatonisk
A Harmonisk dur
A# Moll
A# Eolisk
A# Dorisk
A# Frygisk
A# Lokrisk
A# Melodisk moll stigande
A# Melodisk moll fallande
A# Kromatisk
A# Halv/helton
A# Hel/halvton
A# Pentatonisk moll
A# Pentatonisk blues
A# Lydisk förminskad
A# Dur blues
A# Blues
A# Ren moll
A# Harmonisk moll
B Dur
B Jonisk
B Moll
B Eolisk
B Dorisk
B Lydisk
B Mixolydisk
B Melodisk moll stigande
B Melodisk moll fallande
B Kromatisk
B Hel/halvton
B Helton
B Pentatonisk dur
B Pentatonisk neutral
B Lydisk augmented
B Lydisk moll
B Lydisk förminskad
B Dur blues
B Dominant pentatonisk
B Ren moll
B Harmonisk moll
B Harmonisk dur