Skalor


Skala G# mixolydisk: G# - A# - C - C# - D# - F - F# - G# -

Visa ackord som passar till G# Mixolydisk skala <- Klicka!

Visa skala G# Mixolydisk på en gitarr   Visa skala G# Mixolydisk på ett piano

Transponera skala G# mixolydisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Ab Mixolydisk)