Skalor


Skala C# lydisk förminskad: C# - D# - E - G - G# - A# - C - C# -

Visa ackord som passar till C# Lydisk förminskad skala <- Klicka!

Visa skala C# Lydisk förminskad på en gitarr   Visa skala C# Lydisk förminskad på ett piano

Transponera skala C# lydisk förminskad
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Db Lydisk förminskad)