Skalor


Skala

Skala, en serie toner, som också kan fungera som ett tonförråd. Ett närbesläktat begrepp är modus.

I västerländsk musik används framför allt durskalor och mollskalor.

Andra skalor är den kromatiska skalan, pentatoniska skalor, kyrkotonala skalor och orientaliska skalor.
Andra exempel på tonskalor: Hexatonisk skala Heptatonisk skala (ibland kallad septatonisk) Heltonsskala, bland annat impressionisterna Claude Debussy, Maurice Ravel Kvartstonskala Indiska tonskalor, (raga) och mikrointervall Arabiska tonskalor, (mikrointervall) Orientaliska skalor, kännetecknas ofta av kvartstoner