Skalor


Skala A lydisk moll: A - B - C# - D# - E - F - G - A -

Visa ackord som passar till A Lydisk moll skala <- Klicka!

Visa skala A Lydisk moll på en gitarr   Visa skala A Lydisk moll på ett piano

Transponera skala A lydisk moll
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (A Lydisk moll)