Skalor


Denna musiksajt kan du använda för att hitta olika musikskalor och ackord.


Sajten använder kända musikteori regler för att skapa skalor och ackord baserat på intervallmönster mellan noter.