Skalor


Skala G# harmonisk moll: G# - A# - B - C# - D# - E - G - G# -

Visa ackord som passar till G# Harmonisk moll skala <- Klicka!

Visa skala G# Harmonisk moll på en gitarr   Visa skala G# Harmonisk moll på ett piano

Transponera skala G# harmonisk moll
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Ab Harmonisk moll)