Skalor


Skala E dorisk: E - F# - G - A - B - C# - D - E -

Visa ackord som passar till E Dorisk skala <- Klicka!

Visa skala E Dorisk på en gitarr   Visa skala E Dorisk på ett piano

Transponera skala E dorisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (E Dorisk)